259/16  ซอยวิภาวดีรังสิต 70 (พัชราภา)  แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

02-9732255 fax 02 9732395

 

 

 
 
 

 

Product type

Reciprocating compressors           Screw compressors

Scroll compressors                        Condensing unit

Ecostar condensing unit                 Ecolite condensing unit

Heat exchanger and vessels          IQ module

Varipack  VSD.

 

มุมความรู้และข้อมูลทางเทคนิค

1. การใช้งาน Oil level control  OLC-K1 , OLC-D1    : 6/6/2020

2. การใช้งาน VARIPACK กับ Eliwell controller         :6/6/2020

3. การเลือกขนาดของ แมคเนติกคอนเเทรคเตอร์สำหรับ ชุดสตารท์คอมเพรสเซอร์  :6/6/2020

 

 

 

 

 

 

***** ข้อมูลทั้งหมดเป็นการแนะนำสินค้าเบื้องต้นเท่านั้น  รายละเอียดอื่นๆ โปรคศึกษาคู่มือ *****

 

.
    เว็บลิงค์ Download
.
Copyright © 2010 www.b-best.com All Rights Reserved.